Şirkət haqqında

KONTAKTLAR

MATERİALLAR KATALOQU

DİLERLƏR

OBYEKTLƏRİN SİYAHISI

«KALMATRON» Şirkətlər qrupu öz tarixi hesabatını 1992-ci il Xabarovsk şəhərində eyniadlı nüfuzedici təsirli hidroizolyasiya mühafizə tərkibinin istehsalı üzrə ilk təcrübə-sənaye istehsalatının işə buraxılmasından aparır. Bu tərkibin patentləşdirilmiş adı — «KALMATRON», şirkətlər qrupunun 1997-ci ildə Novosibirsk şəhərində ilk iri «KALMATRON - N» müəssisəsinin adını müəyyən edib. 1998-ci ildə Sankt – Peterburqda «KALMATRON – SPb» müəssisəsi açılıb.

Bu gün artıq KALMATRON ailəsi materiallarının istehsalı üzrə müəssisələr Novosibirsk və Sankt – Peterburqdan başqa Minskdə («KALMATRON - M» FM) və Gürcüstanda («HOLDING KALMATRONGEORGIA») fəaliyət göstərirlər. İlk müəssisənin əsası qoyulandan bu günəcən «KALMATRON» Şirkətlər qrupunun fəaliyyətində priorotet istiqamət hidroizolyasiya, mühafizə və təmir materiallarının hazırlanması, istehsalı və tətbiqidir. Hidroizolyasiya, mühafizə və təmir materialları istehlakçılarda günü-gündən artan maraq doğurur, həm materiallarn özlərinin yüksək istismar xarakteristikaları, həm də bütövlükdə bu materiallara görə mühafizə olunan konstruksiyanın hesabına.

Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə fəaliyyət göstərən diler şəbəkəsi imkan verir ki, istənilən həcmdə materialları ən qısa vaxt ərzində qrafikə əsasən təmin edək.

KALMATRON tərkiblərinin tətbiq sahələri

 • Rezervuarlar
 • Hovuzlar
 • Bünövrələr
 • Səddlər
 • Şaxtalar
 • Zirzəmi yerləşgələri
 • Neft məhsulları ambarları
 • Metropolitenlər
 • Tunellər
 • Kanalizasiya kollektorları
 • Tüstü boruları
 • Beton dambalar
 • Təmizləyici qurğular
 • Tərsanələr
 • Beton doklar
 • Susoyuducu qurğular
 • Körpü qurğuları
 • Hidrotexniki qurğular
 • Neft məhsulları üçün konteynerlər
 • Nasos stansiyaları və s.

Ümumi təsir prinsipi

Suyun iştirakı ilə kimyəvi aktiv mineral əlavələr kompleksinin istər KALMATRON-un öz tərkibində, istərsə də mühafizə olunan beton konstruksiyadakı sementlə qarşılıqlı təsirinə əsaslanır.

Bu zaman doymuş elektrolitik məhlul yaranır ki, osmotik proseslər hesabına betondakı kapillyarlar, , məsamələr və çatlarla hətta , suyun təzyiqinə qarşı beton strukturunun dərinliyinə nüfuz edir.

«KALMATRON» materiallarının özəllikləri

 1. Tərkib komponentlərinin kapillyar və mikroçatları çətin həll olunan kristallarla dolduraraq betona bütün cəbhə boyu nüfuz etməsi.
 2. Qurğunun hidroizolyasiyasının uzunömürlülüyünün onun bütün istismar müddətinədək yüksəldilməsi.
 3. Beton və dəmir-beton konstruksiyaların sukeçirməzlik sinfinin ən azı 4 pilləyədək yüksəldilməsi.
 4. Beton və dəmir-beton konstruksiyaların sukeçirməzlik sinfinin ən azı 4 pilləyədək yüksəldilməsi.
 5. «KALMATRON» tərkibləri üçün betonun quru olması tələb olunmur ( yəni, 5%-dən aşağı nəmliyin olması), bu da tikinti meydançası şəraitində çox mühümdür.
 6. Xarici mexaniki təsirlərə dayanıqlıq (deşilmə, kəsilmə və s.)
 7. Konstruksiyaların istənilən , hətta ən mürəkkəb, konturlarını tikişsiz və qovuşmasız bərpa edir.

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения