Quyuların hidroizolyasiyası

Həm içməli, həm də kanalizasiya quyularının şaxta konstruksiyalarına qoyulan əsas tələblərdən biri onların daxili məzmununun ətraf süxur və qrunt sularından etibarlı izolyasiyasındadır. Çox vaxt bu dəmir-beton həlqələrdən möhkəm qurğuların hazırlanması yolu ilə həll edilir. Onlar bir tərəfdən istismar olunan mayenin, digər tərəfdən, xarici təsirlərin yaratdığı yüksək statik və dinamik yüklərə davam gətirmək qabiliyyətindədirlər. Bununla belə, betonun məsaməli struktur probleminin aradan qaldırılması, habelə, kəsişmələrin hermetizasiyası üçün “Kalmatron” şirkəti tərəfindən patentləşdirilmiş və təcrübədə geniş tətbiq olunan bir-sıra texnologiyalar hazırlanmışdır.

Quyuların hidroizolyasiyası Quyuların hidroizolyasiyası
Quyuların hidroizolyasiyası Quyuların hidroizolyasiyası

Beton həlqələrdən kanalizasiya quyularının hidroizolyasiyası

Lokal kanalizasiya qurğularının-axıdılan su və septiklərin yığıcılarının- hermetizasiyası onların bütün daxili səthi boyunca yerinə yetirilir. Belə tədbirlərin məqsədi fekal axıntıların qrunta nüfuzuna və əksinə, rezervuarların xaricdən qrunt suları ilə dolmasına yol verməməkdir. Bu məqsədlə beton kanalizasiya həlqəsinin hidroizolyasiyası prosesi iki əsas mərhələyə bölünür:

Quyuların  Kalmatron ilə hidroizolyasiyası Quyuların  Kalmatron ilə hidroizolyasiyası

Beton həlqələrdən içməli su quyusunun hidroizolyasiyası

İçməli su mənbələri olan şaxta qurğularının hermetizasiyasıının əsas məqsədi qrunt sularının nüfuzuna qarşı quyunun daxilindən hidroizolyasiya olunmasıdır. Bu zaman onlar yuxarıda təsvir olunduğu kimi eyni texnologiya əsasında və eyni materiallardan istifadə etməklə aparılan analoji mərhələlərə bölünür.

Beton həlqələrdən hidrotexniki qurğuların emalını yerinə yetirirlər:

  1. Onların tikintisi prosesində quraşdırılan elementləri tikişl kəsişmələrini hermetikləşdirməklə. Quyuların yanları səthi sementləşmə qatını pozmaqla kobud mexaniki təmizləməyə məruz qoyurlar. Quraşdırmadan öncə onların üzərinə hündürlüyu 20mm-ədək “Kalmatron-Şovnıy” məhlul qatı qoyulur. Yaranmış tikişləraçılır və quru təmir tərkibi ilə əlavə hermetikləşdirilir.
  2. Şaxtanın qurulmasından sonra xaricdən mayenin kapillyar nüfuzetməsini önləmək üçün beton səthi emal etmək lazımdır. Beton həlqələrdən içməli su quyusunun daxildən hidroizolyasiyası qrunt suları səviyyəsindən ən azı 0,5m yuxarıyadək yerinə yetirilir ( septiklər üçün analoji örtüklər şaxtanın bütün hündürlüyu boyu yerinə yetirilir). Səthin vəziyyətindən asılı olaraq “Kalmatron”. “Kolmateks” və digər hidroizolyasiya materialları işlədilir.
  3. Təmir zamanı hermetikliyi pozulmuş həlqə kəsişmələri tikişləri 45* bucaq altında açılmaqla zədələnmiş materiallardan azad edilir. Qovuşma yenidən uyğun tərkiblə doldurulur. Aktiv axmalar olduqda “Kalmastop” tezbərkiyən məhsulunun tətbiqi tövsiyə olunur.

Bu tip hidrotexniki qurğular içməli su quyularında kessonların yaradılması üçün də yaradıla bilər. Onların mühafizəsi üçün beton həlqələrdən kanalizasiya və üçməli su quyularının hidroizolyasiyasında istifadə edilən eyni metodlar tətbiq edilir. <

kessonları.

Tövsiyyə edilən mallar:

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения