Hovuzun hidroizolyasiyası

Betonun strukturu yüksək məsaməliliklə və çatəmələgəlməyə meyilliklə fərqlənir ki, betondan hovuz inşa edərkən hovuz kasasının sukeçirməzliyini təmin edən əlavə tədbirlər görmədən keçinmək mümkün deyildir.. Bu məsələnin səmərəli həlli konstruksiyaların kompleks mühafizəsini təmin edən «kalmatron» hidroizolyasiya materiallarıdır.

Hovuzların hidroizolyasiyası: «Kalmatron» ŞQ-nun material sırası

Hovuzların kasasının mühafizə konstruksiyalarından və onlara bitişik quraşdırılan elementlərdən axan maye itkisindən zəmanətli mühafizə üçün işlər kompleks yanaşma əsasında planlaşdırılır və yerinə yetirilir. Realizasiya mərhələsindən asılı olaraq :

 • kasanın formalaşdırılması dövründə qovuşma sahələrinin keçilməzliyinin təmini üçün betonu modifikasiyalayan tərkiblərdən istifadə etmək;
 • konstruksiyanın daxili səthində əlavə hidrofob qatı yaratmaqla onun keçilməzliyinin təmin etmək . Bu iş həm tavacıqların altı iıə hovuzun hidroizolyasiyası zamanı , həm də dekorativ örtüksüz istifadə edilir;
 • müvafiq məhsulları kommunikasiyaların giriş-çıxışlarının hermetizasiyası üçün tətbiq etmək.
Гидроизоляция бассейна Материалы для гидроизоляции бассейнов

Beton hovuzun müasir hidroizolyasiyasının səmərəliliyi

Kiçik beton rezervuarlar üçün məhlul formalaşdırılması bilavasitə tikinti meydanşasında qarışdırılan məhlula “KALMATRON-D” kompleks komponentini qatmaqla həyata keçiriə bilər.Əgər böyük həcmli hovuz kasası hazırlanırsa sənaye betonqarışdırma qurğusunda «KALMATRON-D PRO» kompleks komponenti ilə modifikasiya etməklə istehsal edilir.

Betona kompleks hidroizolyasiya əlavələri imkan verir:

 • beton massivin hidrofob xüsusiyyətlərini 2-4 pilləyüksəldir, şaxtayadavamlılığı ən azı 50 tsikl və monolitin aqressiv mühitlərə dayanıqlığını artırır;
 • sementin sərfiyyatını azaldır, belə ki, o tozvari modifikatorun bərabər kütləsi ilə əvəz edilir. Bu zaman onun sərfiyyatı təşkil edir:
  • o «D» indeksli məhsullar üçün – 1m3-ə 10 kq,
  • o «D PRO» indeksi ilə – 5 kq/m3;
 • açıq beton hovuzların, habelə, qapalı, o cümlədən, içməli su ilə doldurmaq üçün nəzərdə tutulan qurğuların hidroizolyasiyası üçün istifadə etməyə.

Hovuzun camının hidroizolyasiyasının variantları
Вариант устройства гидроизоляции чаши бассейна

Hovuzun daxildən hidroizolyasiyası

Qəliblər söküldükdən sonra hovuz camı daxildən onun səthi boyu bərabər qaydada penetrasiya edən “Kalmatron” tərkibləri ilə örtülür. Betonun mühafizə materialları ilə emalı şpatelin vasitəsilə əllə, ya da yüksək təzyiq aparatları istifadə etməklə kontaktsız yerinə yetirilə bilər. Hovuzun daxildən hidroizolyasiyası zamanı işlərin qaydası belədir:

 • Qatları, möhkəmliyini itirmiş hissələri kənarlaşdırmaqla səthi hazırlamaq;
 • Öncədən ştrobları açmalı, tikişləri və küncləri “Kalmatron-Şovnıy” tərkibi ilə emal etməli;
 • Işçi səthi bol islatmalı;
 • Seçilmiş “Kalmatron”, “Kolmateks” və ya onların suvaq analoqu olan “Kalmatron-Ekonom” tərkibini yaxmalı;
 • Örtükdə rütubətin saxlanmasını onu ən azı hər 2-3 sutkadan bir islatmaqla təmin etməli

Əlavə olaraq kommunikasiya girişlərinin quraşdırılması zamanı lokal sahələrin hermetikləşdirilməsi, habelə, hovuzların hidroizolyasiasının təmiri üçün məqsədli məhsullar və texnologiyalar hazırlanmışdır:

 • “Ultraplat özügenişlənən bentonit şnuru – tikinti elementlərinin qovuşma tikişlərini sıxlaşdırır: şaquli, üfüqi, beton camın divarlarından keçən boruların keçid yerləri;
 • Bentonit şnurun suvanması və ya rezervuarın zədələnmiş yerlərinin bərpası “Hidrobeton” seriyasından olan qarışıqlarla, vibrasiya yükləri və ya çataçılması riskləri olduqda – hovuzlar üçün ikikomponentli elastik “Kalmatron – Elastik” hidroizolyasiyası ilə yerinə yetirilir.

«Kalmatron» məhsulları barədə əlavə informasiya alınması üçün bizim menecerlərlə əlaqə saxlayın.

Hovuzun hidroizolyasiyasının betonlama mərhələsində quraşdırılması
Устройство гидроизоляции бассейна на стадии бетонирования

Tövsiyyə olunan mallar:

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения