Zirzəmilərin hidroizolyasiyası (daxildən)

Tikinti prosesində evlərin zirzəmilərinin qrunt sularından hidroizolyasiya zərurəti yaranır. Zirzəmi yerləşgələrinə həm də aiddir:

 • yeraltı parkinqlər,подземные паркинги,
 • generator və digər avadanlıqla olan texniki yerləşgələr, hansı ki, onlarda rütubətin olması yolverilməzdir.

«Kalmatron» zirzəmi yerləşgələrini rütubətdən mühafizəsinə kömək edən müasir vasitələrin geniş seçimini təklif edir. Şirkət 20 ilə yaxındır ki, hidroizolyasiya tərkib və qarışıqlarının hazırlanması və istehsalında liderdir.

Zirzəminin qrunt sularından hidroizolyasiyası: nə üçün?

Zirzəminin qrunt sularından hidroizolyasiyasıZirzəmilər – bu, daim qrunt sularının mövcud olması səbəbindən ən çox rütəbətin təsirinə məruz qalan yerləşgələrdir. Beton - öz tərkibinə görə məsaməli materialdır. Məsamə və çatlarına düşən su onun strukturunu dağıdır.

Zirzəminin qrunt sularından hidroizolyasiyası üçün “Kalmatron” şirkətinin aşağıdakı zəmanətləri verən məhsullarının istifadəsini tövsiyə edirik:

 

 • yumşaq qrunt sularında 50 ildən yuxarı mühafizə,
 • yerləşgənin tam hemetikliyini,
 • zərurət olduqda təmir imkanı,
 • yaxma və tətbiq rahatlığı, o cümlədən, nəm divar və döşəmələrdə,
 • betonun “nəfəsalma” imkanının saxlanması (buxar keçiriciliyi).

 

 

Zirzəminin daxildən və xaricdən hidroizolyasiyasının texniki prosesi

Zirzəminin daxildən və xaricdən hidroizolyasiyasıBinaların zirzəmilərinin daxildən hidroizolyasiya işləri istənilən mərhələdə: binanın tikintisindən tutmuş onun təmirinə qədər mümkündür. Hər bir mərhələ üçün yerləşgənin sukeçirməzliyini təmin edən öz tərkibləri nəzərdə tutulur:

 • betonun döşənməsi mərhələsi (optimal həll- “Kalmatron- D”),
 • hazır konstruksiya mərhələsi və istismar boyunca (optimal həll: “Kalmatron” və ya “Kalmatron-Ekonom” ),
 • təmir işləri mərhələsi ( “Kalmatron”un təmir üçün bütün quru qarışıqları).

Dəmir-beton divarlı zirzəmi yerləşgəsinin
hidroizolyasiyasının quraşdırılması variantı
Dəmir-beton divarlı zirzəmi yerləşgəsinin <br />hidroizolyasiyasının quraşdırılması variantı1

Betonlama mərhələsində zirzəmi divarlarının hidroizolyasiyası

Zirzəmi divarının hidroizolyasiyasıBu mərhələdə ideal tərkib “Kalmatron-D” beton əlavəsidir. O təmin edir:

 • ilkin hidroizolyasiyanın quraşdırılmasını,
 • betonun bütün döşənmə qalınlığı üzrə suya dayanıqlığı,
 • digər aqressiv mühitlərə dayanıqlığı.

Təlimata uyğun olaraq aktiv əlavə betonla qarışdırılır ( bu zaman qarışdırma vaxtını 20% artırmaq lazımdır ki, əlavənin bütün kütlə boyunca bərabər paylanması təmin edilsin). “Kalmatron – D” istifadə edilərkən səthə ikinci mühafizə yaxılmasının istisnasına yol verilir.

Betonlama mərhələsində monolit dəmir-beton divarlı binanın zirzəmi yerləşgəsinin
hidroizolyasiyasının qurulması variantı Betonlama mərhələsində monolit dəmir-beton divarlı binanın zirzəmi yerləşgəsinin hidroizolyasiyasının
qurulması variantı

Ev zirzəmisinin  nüfuzedici hidroizolyasiyası

Hazır konstruksiya mərhələsində zirzəmilərin daxildən nüfuzedici hidroizolyasiyası üçün «KALMATRON» və ya «KALMATRON-EKONOM» qarışıqları işlədilməsi tövsiyə olunur.

«KALMATRON» mühafizə tərkibi zəmanət verir:

 • betonun suya, duzlara və digər aqressiv mühitlərə qarşı dayanıqlığının yüksəlməsinə,
 • konstruksiyanın bütün xidmət dövrü üçün səthin hidroizolyasiyasına,
 • betonun korroziyasının 1,5 dəfə ləngidilməsinə.

Zirzəminin hidroizolasiyasıBu tərkib səth üzərinə nazik təbəqəilə(3mm-ə qədər) yaxılır, ona görə tərkibin səmərəliliyinin zəmanətli olması üçün səth nisbətən düz olmalı, çirklərdən, boyadan və digər qat-qat yayılmalardan məsaməli betonadək təmizlənməlidir.

«KALMATRON-EKONOM» həm beton və qazobeton, həm də kərpic üzərində tətbiq edilir. O, az səmərəli olmayan suvaq tərkibidir. «KALMATRON-EKONOM» səth kələ-kötür olduqda tövsiyə olunur(təbəqənin qalınlığını 10 mm də etmək olar).

Diqqət! «KALMATRON» və «KALMATRON-EKONOM» qarışıqlarını nəm səthə yaxmaq lazımdır. Səthin çatlamasının qarşısını almaq üçün işlənilən səthi təlimatda verilmiş tələblərə uyğun islatmaq vacibdir.

Kərpic divarlı zirzəmi yerləşgəsinin hidroizolyasiyasının qurulması variantı
Kərpic divarlı zirzəmi yerləşgəsinin hidroizolyasiyasının qurulması variantı

Hidroizolyasiya məqsədilə təmir işləri

Zirzəmi divarlarının hidroizolyasiyasının daxildən qurulmasını plan üzrə təmir zamanı da yerinə yetirmək olar. Bundan ötrü həm yuxarıda göstərilən qarışıqları, həm də bizim şirkətin digər məhsullrını tətbiq etmək olar.

 • «ULTRAPLAT» – texniki çıxışların hermetizasiyası üçün istifadə edilir;
 • «KALMATRON –ELASTİK» – örtüyün yüksək dərəcəli elastik hidroizolyasiyası zəruri olan kərpic hörgü, düzləndirici və suvaqların hidroizolyasiyası üçün tətbiq olunur;
 • «KALMATRON – ŞOVNIY» – tikişlərin və tavaların hidroizolyasiyası zamanı əvəzsizdir;
 • «KALMASTOP» – su gələn çatların işlənməsində optimaldır, sızmaların qarşısını səmərəli klə alır;
 • «Hidrobeton» seriyası – zirzəmilərin beton divarlarının hidroizolyasiyası üçün tətbiq olunur.
Tövsiyyə olunan mallar:

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения