Tipik həllər

Bu bölmədə hidroizolyasiya üzrə tövsiyə və tipik həllər toplanmışdır. Rahat olması üçün onlar lokal əlamətlərlə fərqləndirilmişdir – hər otaqda və ya evin hissəsində özəl xüsusiyyətlər və zəif yerləri vardır ki, onları hidroizolyasiya zamanı nəzərə almaq lazımdır. Həllərdə tövsiyə olunan məhsullar ətraflı xarakteristikaları ilə hidroizolyasiya materiallarının kataloqunda verilmişdir.

Все рекомендуемые в решениях продукты с подробными характеристиками находятся в каталоге гидроизоляционных материалов.

Страницы контентаГидроизоляция бассейновHovuzun hidroizolyasiyası

При строительстве бассейнов не обойтись каким-либо одним видом гидроизоляции. Необходимо создавать систему комплексной гидрозащиты, включающей сразу несколько её типов.

Ətraflı
Quyuların hidroizlyasiyası

Гидроизоляция питьевого колодца, построенного на мокрых грунтах, проводится как минимум на полметра выше расчётного уровня залегания верховых вод с учётом их капиллярного поднятия.

Ətraflı
Hamam otağının hidroizlyasiyası

Располагая душевые в подвале или на первых этажах, учитывайте, что усадка здания может стать причиной разрыва слоя гидроизоляции.

Ətraflı
Qarajın hidroizlyasiyası

Если в кровле гаража образовалась течь, тогда нужно сначала определить причины ее появления. Для этого нужно провести обследование крыши гаража на наличие разрывов или пробоин.

Ətraflı
Kərpic hörməsinin hidroizolyasiyası

Su «daşı deşir» və kərpic divarlarda, tavanlarda və kərpicdən olan digər səthlərdə axıntılara səbəb ola biləcək rütubəti aktiv şəkildə canına çəkərək öz ilkin strukturunu itirməyə başlayır.

Ətraflı
Lociyanın hidroizolyasiyası

Lociyanın hidroizolyasiyasını şərti olaraq xarici və daxili işlərə bölmək olar.

Ətraflı
Pəncərələrin hidroizolyasiyası

Belə fikir mövcuddur ki, plastik pəncərələrin quraşdırılması cədərütubətin artmasına, kondensat yaranmasına və nəticədə-göbələk və kiflərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Əslində, plastik pəncərələr haqda xoşagəlməz şöhrət hidroizolyasiyanın keyfiyyətsiz aparılmasından qaynaqlanır.

Ətraflı
Zirzəmi saxlancının hidroizolyasiyası

Əksər hidroizolyasiya materialları ancaq quru səthlərdə işlədilə bilər. Amma, rütubətli yerləşgələrin işlənməsi mümkündür — bunun üçün xüsusi materiallardan istifadə edilməlidir.

Ətraflı
Tavanın hidroizolyasiyası

Hidroizolyasiya işlərinə başlamazdan öncə konkret hala uyğun gələn qarışıq növü müəyyən olunmalıdır.

Ətraflı
Hamamın hidroizolyasiyası

İşlərin icrasından bilavasitə öncə hazırlanan quru qarışıqlardan istifadənin üstünlüyü şəksizdir. Bükmə ( rulon ) izolyasiyadan fərqli olaraq nüfuzedici izolyasiya üçün səthləri belə diqqətlə hazırlamaq tələb olunmur.

Ətraflı
Bünövrənnin hidroizolyasiyası

Bünövrənnin əsası qrunt sularının səviyyəsindən ən azı 1m yuxarıda yerləşirsə, yaxma şaquli hidroizolyasiya yerinə yetirilir.

Ətraflı
Zirzəminin hidroizolyasiyası

Zirzəmi divarlarının hidroizolyasiyası üzrə işlər tikinti mərhələsində aparılır. Bu işlərə qrunt və yağış ( ərimə) sularının kənarlaşdırılması, zirzəmi divarlarının xarici hidroizolyasiyası üzrə texnoloji əməliyyatlar kompleksi daxildir. .

Ətraflı
Parkinqlərin hidroizolyasiyası

Dayanacağı nə üçün izolyasia etməli? Təcrübəli inşaatçı üçün trivial sualdır — məlum cavab, qrunt suları. Kəndlinin zirzəmisində bağlanmış bankaları kif basır? Parkinqdə isə tələb olunan mühafizə təmin olunmasa xarici avtomobillər də kif atacaq.

Ətraflı
Kessonun hidroizolyasiyası

Quyudan çıxan suyun keyfiyyətinin aşağı düşməsi sututar sahəyə kənar qarışıqların qatışmasıdır. Onlar texnogen təsirlərə məruz qalan yerüstü suların infiltratlarının tərkibində ola bilər. 

Ətraflı
Mətbəxin hidroizolyasiyası

Su kranı olan yerlardə risk faktoru həmişə mövcuddur. Ədəbli birgəyaşayış qaydaları təkcə kaşı önlüyü və tavanı( subasma olarsa) rütubətdən izolyasiya etməklə kifayətlənməməyi, həm də aşağıdakı qonşunu təsadüfi subasmadan mühafizə etmək üçün döşəmənin üzərində işləməəyi tələb edir.

Ətraflı
Nohurun hidroizolyasiyası

Nohur və digər süni su hövzələri üçün hidroizolyasiya qrunta maye sızmasını və çirklənmiş infiltratların geriyə qayıtmasını tam istisna etməlidir. Suyu saxlayan nohur kasasının bütövlüyünün pozulması tez bir zamanda bataqlıq yaranmasına səbəb olur.

Ətraflı
Bina səkisinin hidroizolyasiyası

Qeyri-peşəkar inşaatçılar binanın perimetri boyu beton zolağın salınmasını lazım bilmir, onu bina divarı boyun gəzinti üçün rahat yol sayirlar. Ancaq bina səkisi vasitəsilə həll edilən məsələlərin dairəsi xeyli genişdir.

Ətraflı
Septikin hidroizolyasiyası

Bir –neçə pillə təmizləmədən keçmiş möhkəm plastikdən septik həm evdən, həm torpaq sahəsindən, həm də ev sahibindən daha «uzunömürlü» ola bilər.Əsrləri ötürən bircə şey- septikdir. Hermetik plastik çən çox uzunömürlüdür, ancaq, nəsə xüsusi bir şey quraşdırmaq istəyirsənsə, onda bütün konstruksiyanın hidroizolyasiyasını yerinə yetirməlisən.

Ətraflı
Tavacıqların hidroizolyasiyası

Kirəmid tavacığın altına rütubətin düşməsi bütün hörgünün təzələnməsinə gətirib çıxara bilər. Mühafizə qatı ilə örtülmüş bişmiş gil məmulatın istismar müddəti əsrlərlə ölçülə bilər, hansı ki, su ilə islanmış sement bir-neçə həftə ərzində sıradan çıxır.

Ətraflı
Tikişlərin hidroizolyasiyası

Mayelərin yayılması məsələsinə gəldikdə tikişlər və qovuşmalar xüsusi diqqətə layiqdir. Düz səthlərdə sement dənələrinin hidratasiyası ilə bağlı cxem yaxşı işləsə də, ilkin tikintidə betonun bütün qalınlığına girərək məhlula qarışdırılan xüsusi əlavələr özlərini çox yaxşı göstərsə də, bahalı materiallardan sıx tıxaclar sızmaları aradan qaldırılsa da, bu sxemlərdən heç biri qovuşma və tikişlərin hidroizolyasiyası üçün yaramır.

Ətraflı
Balkonların hidroizolyasiyası

Mənzil sakini üçün ən böyük fəlakət yuxarıdaki qonşunun şüşələnməmiş balkon və lociyasından axan sızmalardır. Optimal variant — məlum səbəblərdən hər zaman mümkün olmayan, yuxarıdakı qonşunun balkonunda yarıqların tutulmasıdır.

Ətraflı
Betonun hidroizolyasiyası

Betonun hidroizolyasiya mühafizəsi ilkin və iknci hidroizolyasiyaya bölünür. İlkin hidroizolyasiya betonun öz sukeçirməzliyini — ikinci hidroizolyasiya isə nəmlənən tərəfdən beton qurğunun mühafizəsini rütubətədavamlı örtüklə təmin edir.

Ətraflı
Döşəmənin hidroizolyasiyası

Beton döşəmənin hidroizolyasiyası — yaşayış və sənaye obyektlərinin uzunmüddətli istismarına yönəlmiş tədbirdir. Istər yeni, istərsə də “köhnə” tikililərin daxil yerləşgələrində qaçılmaz olan rütubət dağıdıcı proseslərə yol açır.

Ətraflı
Hamam otağının hidroizolyasiyası

Yüksək rütubətli yerləşgələrin hidroizolyasiyası — bu, bütövlüyün: inşaat konstruksiyalarının və dekorativ, tamamlama materiallarının qorunması üçün zəruridir. Vanna otaqlarında nəm konturun sirkulyasiyası daim baş verir.

Ətraflı
Yeraltı hidroizolyasiya

Yeraltı qurğuların hidroizolyasiyası tikinti işlərinin çox mühüm və məsuliyyətli mərhələsinə aiddir.O obyekt tikintisinin ilkin mərhələsində quraşdırılır. İzolyasiya materiallarının mükəmməl seçimi və keyfiyyətlə yaxılması istənilən qurğunun etibarlılığı, uzunömürlılıyü və möhkəmliyinin təminatçısıdır.

Ətraflı
İstiləşdiricinin hidroizolyasiyası

Müasir binaların istismar səmərəliliyi və uzunömürlülüyü əsasən keyfiyyətli istilik izolyasiyasından asılıdır. Enerji məsrəflərini aşağı salmaq üçün indi istiləşdiriciləri müxtəlif inşaat konstruksiyalarına quraşdırırlar: xarici divar və arakəsmələr, örtük tavaları və dam sistemlərinə . 

Ətraflı
Evin hidroizolyasiyası

İstənilən bina, istər hündürmərtəbəli, istərsə də fərdi, tez-gec qrunt suları və konstruksiyaların rütubətdən, yağıntılardan nəmlənmə problemi ilə rastlaşır ki, həmin problemlərdən keyfiyyətlə yerinə yetirilmiş hidroizolyasiyanın köməyilə qaçmaq olar   bu zaman binanın bünövrəsinə və zirzəmisinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.

Ətraflı
Divarların hidroizolyasiyası

Havanın hədsiz rütubəti onun vəziyyətinə neqativ təsir edir, habelə, istilik itkisinə səbəb ola bilər. Rütubət binaya divarlar, dam, zirzəmi və bünövrə vasitəsilə nüfuz edir. Bu məqalədə biz tikilinin divarlarının hidroizolyasiyasına necə düzgün əməl edilməsini nəzərdən keçirəcəyik.

Ətraflı
Damın hidroizolyasiyası

İstənilən damın iki ən mühüm funksiyası yerləşgələrin sudan mühafizəsi və orada istiliyin lazımi səviyyədə saxlanılmasıdır. Damın hidroizolyasiyasını həm tikinti mərhələsində, həm də ondan sonra yerinə yetirmək olar. Vaxtında görülmüş işlər gələcəkdə çox böyük miqdarda problemləri qarşılamağa imkan verir.

Ətraflı
Damın hidroizolyasiyası

Məhz dam atmosferin, o cümlədən, çoxsaylı yağıntıların bütün təsirini, öz üzərinə götürür. Damın əsas funksiyası  – binanı rütubətdən qoruyaraq yağış və ərimə sularını kənarlaşdırmaqdır,deməli, düşünülmüş və uzunömürlü dam hidroizolyasiyasının yaradılması   əsas vəzifədir.

Ətraflı

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения