Ультраплат - гибкий бентонито–каучуковый материал для герметизации стыков бетонных конструкций и мест прохода инженерных коммуникаций через бетонные панели.Ультраплат - гибкий бентонито–каучуковый материал для герметизации стыков бетонных конструкций и мест прохода инженерных коммуникаций через бетонные панели.Ультраплат предназначен для замены ПВХ профилей, требующих сварки стыков и трескающихся при высоком статическом давлении, выпускается в виде шнура различного сечения и длины, при установке не требует сварки.

Ultraplat

Ультраплат

Özügenişlənən bentonit şnur, ixtiyari uzunluqda buraxılır.

  • описание
  • технические характеристики
  • инструкция по применению
  • материалы для скачивания
TƏSVİRİ :

ULTRAPLAT Özügenişlənən hermetikləşdirici ULTRAPLAT bentonit şnur – bu beton konstruksuyalarda qovuşmaların və mühəndisi kommunikasiyaların beton panellərdən keçdiyi yerlərin hermetikləşdirilməsi üçün çevik bentonit-kauçuk materialıdır.

TƏYİNATI:

ULTRAPLAT – kauçuk əsaslı aktiv bentonit – natriumdur, qovuşmalarında qaynaq tələb olunan, yüksək ctatik təzyiqlərdə isə çatlayan PVC profillərin əvəzləyicisi olaraq hazırlanmışdır. ULTRAPLAT müxtəlif en kəsiyi və uzunluğa malik şnur ( qaytan ) şəklində buraxılır, quraşdırılarkən qaynaq tələb etmir, ağız-ağıza və ya 100mm keçirməklə birləşdirilir. Natrium-bentonit – səmərəli hidroizolyasiya materialı olub təbii ( vulkanik ) mənşəli montmorillonit gillərinin növlərindən biridir. Hidratasiya zamanı bentonit 14-16 dəfə böyüyür. Məhdud ətraf həcmlərdə bu xüsusiyyət rütubətin daha dərinə nüfuz etməsinəqarşı keçilməz təbəqə yaradır, beton konstruksiyaların qovuşmasında bütün xırda məsamə və çatların dolması baş verir. Hidrostatik təzyiqə davamlılıq 7 atm-ə qədər, sukeçirməzlik — 2×10 sм/san., quraşdırma zamanı temperatur diapazonu – (-15), -dən +50°С-ə qədər, şişmə əmsalı – 400%-ə qədər.

Наименование показателя Значение

1

Плотность, г/см, не менее

1,4

2

Набухание, в %

 

через 5 ч., не менее

200

через 24 ч., не менее

400

3

Водонепроницаемость, коэффициент фильтрации, м/сут., не более

2,0×10−9

4

Гибкость на брусе R=25 мм при −40°С

Отсутствие трещин

5

Прочность при разрыве, МПа, не менее

0,4

6

Относительное удлинение при разрыве, в %, не менее

200

7

Водонепроницаемость при давлении 0,35 МПа, ч., не менее

2

8

Стойкость к гидростатическому давлению, атм

7

9

Температура применения, (окружающей среды), °С

от −15 до +50

10

Упаковка

Картонные коробки
(40 пог.м.)

ультраплат

Герметизирующий саморасширяющийся шнур «ульраплат» (ТУ 5775‐001‐54282519-2010), показатели физико‐механических свойств приведены в разделе «технические характеристики».

До начала укладки герметизирующего шнура должны быть выполнены и приняты работы по монтажу арматуры, места укладки шнура должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли и песка. Допускается укладка шнура на влажную поверхность, но при этом период времени до заливки свежего бетона не должен превышать 12‐ти часов(для избежания преждевременного наьухания материала).

Способы фиксации:

  1. Дюбели для пристрелки 4,5×40 мм (применяются при необходимости фиксации шнура на наклонных и вертикальных поверхностях).
Для продукции из Санкт-Петербурга
Для продукции из Новосибирска

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения