Грунтовка для бетона для внутренних и наружных работГрунтовка для бетона для внутренних и наружных работКомпания Кальматрон предлагает вам акриловую водоотталкивающую грунтовку для бетона. Подходит для внутренних и наружных работ. Звоните 8 800 700 13 26

Грунтовка для бетона

Tikintidə materialların təbəqələrlə vurulması müəyyən texnoloji yanaşmaların realizasiyasını tələb edir. Onlardan ən səmərəlilərindən biri maye qruntovkaların tətbiqidir. Betonun təmiri üçün, özəlliklə, aşağıdakı effektlərə malik tərkiblərdən istifadə edilir:

 

  • antiseptikləşdirmə;
  • dərinə nüfuzetmə;
  • hidrofobizasiya;
  • adgeziyanin güclənməsi;

Bu cür məhsul çox vaxt bir-sıra faydalı xüsusiyyətləri əvəzləyərək kombinəolunmuş təsir göstərir. “ Beləki,bizim şirkətin istehsalı olan «ULTRALİT» qruntovka qarışığı təmir səthinin əsasına dərin nüfuz edərək onun hidrofob keyfiyyətləriniini, habelə, materialların səthə adgeziyasını gücləndirir.

Mühümdür! Beton üçün suyuitələmə effektinə malik qruntovka inşaat konstruksiyalarının nəmdən mühafizəsi üçün yardımçı vasitədir. Kompleks hidroizolyasiya xüsusi vasitələrlə quraşdırılır.

Daxili işlər üçün beton üzrə «ULTRALİT-QRUNT» qruntovkası

Daxili işlər üçün qruntlama vasitələrindən ən səmərəliləri akril polimerləri əsasında dərin nüfuzedən qruntovkalardır. Onlar mikrohissəciklərdən ibarət olub yaxılan materialın kapillyarları üzrə miqrasiya edir və kapillyarları bağlayır. Texnoloji prosesin tələblərindən asılı olaraq qruntları əsasın səthinə ya tikinti- quraşdırma işlərinin növbəti mərhələsi başa çatdıqdan sonra və ya bilavasitə əvvəl çəkirlər.

Bu cür tərkiblərə həm ümumi tikinti, həm də digər daxili tamamlama işlərində istifadəyə tövsiyə edilən «ULTRALİT-QRUNT» aiddir. Məsələn, dekorativ-mühafizə örtükləri, suvaq, tökmə döşəmələrin quraşdırılmasından öncə adgeziyanın artırılması üçün. Universal hopdurucu xüsusiyyətlərə malik «ULTRALİT-QRUNT» normal və yüksək rütubətli yerləşgələrdə işlədilə bilər, habelə, beton konstruksiyaların materiallarının suhopdurma dərəcəsini xeyli aşağı salar.

Beton üçün «ULTRALİT-QRUNT» materialının xarici işlərdə tətbiqi

Təbəqəli betonlama vaxtı monolitin möhkəmliyini artıran mühüm şərtlərdən biri onun müxtəlif sahələri arasında keyfiyyətli soyuq tikişin təmin edilməsidir. Xarici işlərdə «ULTRALİT-QRUNT»- dan istifadə etməklə müxtəlif hidratasiya müddətlərinə malik beton səthlərin adgeziyasını xeyli artırmaq olar. Bundan əlavə beton üçün akril qruntumuz materialın xarici təbəqələrini bərkidir və onun suhopdurmasını sabitləşdirir ki, bu da dəmir-beton konstruksiyaları ətraf mühitin neqativ təsirindən qorumağa imkan verir.

Tərkibi tətbiq etməzdən öncə bitum, boya, suvaq hissələri və ya yapışqan kimi tamamlama vəya hidroizolyasiya materiallarının qalıqları kənarlaşdırılmalıdır. «ULTRALİT-QRUNT» ixtiyari üsulla çəkilir:

  • *püskürdücü ilə,
  • fırça ilə,
  • valiklə.

Təmir olunan materialların suhopdurma səviyyəsi çox yüksəkdirsə təkrar təmir tövsiyə olunur. Ətraf mühitin temperaturu və rütubətliyindən asılı olaraq qruntovka 15-60 dəqiqə ərzində quruyur. Sonrakı təbəqələr əvvəlki təbəqələrin qurumasından 30-40 dəqiqə sonra yaxılır. Səthin məsaməliliyindən asılı olaraq sərfiyyat 0,2-0,3 l/m2 təşkil edir.

Beton üzrə «ULTRALİT-QRUNT»- u bizim ərazi nümayəndəiklərindən almaq olar. Məhsul 10kq-lıq rahat kanistrlərdə çatdırılır.

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения