Сухие смеси для ремонта и гидроизоляции бетонных поверхностей по низкой цене от компании КальматронСухие смеси для ремонта и гидроизоляции бетонных поверхностей по низкой цене от компании КальматронРемонтные смеси для бетона с обеспечением его гидроизоляции предлагает компания Кальматрон. Сухие смеси походят для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. ☎ 8 (800) 700-13-26 звоните!

"KALMATRON" ŞQ-nun hidroizolyasiya və təmir üçün quru qarışıqları

«KALMATRON» Şirkətlər Qrupu beton və kərpic konstruksiyaların təmiri və hidroizolyasiyası üçün çox böyük çeşiddə quru qarışıqlar istehsal edir. Habelə, tərkiblər yeni binaların tikintisində xarici və daxili işlər üçün istifadə edilə bilər. Betonun təmiri üçün quru qarışıqlar və onların əldə edilməsi ilə bağlı daha geniş informasiyanı saytda göstərilmiş telefonlarla əməkdaşlarımızdan öyrənə bilərsiniz.

TƏMİR HİDROİZOLYASİYA QARIŞIQLARININ TƏYİNATI

«KALMATRON» məhsulları patentləşdirilmiş texnologiyalar əsasında buraxılır və özəl tikintidən tutmuş AES -ə( atom elektrik stansiyası) qədər tikintinin çox sahələrində tətbiq oluna bilər. Bundan əlavə, bizim şirkətin təmir və hidroizolyasiya qarışıqlarının assortimenti aşağıdakı həlləri də ehtiva edir:

 • konstruksiyaların mineral tikinti materiallarından ( beton, kərpic və s. ) ibarət səthlərinin rütubətdən, habelə bütün aqreqat hallarında suyun mövcudluğu ilə bağlı neqativ təsirlərdən mühafizəsi;
 • hidrofob xüsusiyyətləri olan düzləndirici suvaq və qatlar üçün, habelə, səthlərin qəlibsiz təmiri üçün;
 • çökmə, temperatur və s. çatlarının aradan qaldırılması üçün;
 • su sızmalarının, həmçinin, təzyiq altında axmaların aradan qaldırılması üçün.

Habelə, dəmir-beton konstruksiyaların təmiri üçün quru qarışıqlar tikişlərin təmiri vaxtı onların doldurulması üçün tətbiq olunur.

«KALMATRON» ŞQ-nun istehsalı olan hidroizolyasiya üçün təmir qarışıqlarının qısa xülasəsi

Beton səthlərin təmiri üçün aşağıdakı qarışıqlar "KALMATRON" sırasının əsas məhsullrına aiddir::

 • «KALMATRON- Şovnıy» – əsas səthin hidroizolyasiyadan əvvəlki hazırlıq mərhələsində deformasiya edilməyən əsasların texnoloji və konstruksya tikişlərinin hazırlığı üçün nəzərdə tutulmuşdur;
 • «KALMASTOP»- hidroplombların tezbərkiyən tipinə aiddir. Mineral materiallardan ( beton, kərpic) ibarət mühafizə konstruksiyalarından sızan su axınlarının, o cümlədən, aktiv axınların aradan qaldırılmasına (likvidasiyasına) imkan verir;
 • «Hidrobeton - SRQ F1» – betonun təmiri üçün polipropilen fibra ilə möhkəmləndirilmiş qarışıqdır. Armatur toru tətbiq etmədən 50 mm-ə qədər suvaq qatı çəkməklə defektləri (qüsurları) aradan qaldırmağa imkan verir. Sukeçirməzliyi W14 həddində təmin edir;
 • «HİDROBETON-SRQ F2» – əsas mühafizə xarakteristikalarına görə "SRQ F1" analoquna uyğundur, ancaq daha böyük tiksotropluğa malik olduğundan (mexaniki təsirdən maye qatılığının dəyişməsi) 10mm-ə qədər təbəqəli təmir üçün istifadə edilir.

«Kalmatron» quru qarışıqlarının keyfiyyət təminatı

 • "KALMATRON" qarışıqlarının keyfiyyətinə zəmanət Məhsullar RF ərazisində və xaricdə ən müxtəlif tikinti obyektlərində istifadə edilir. 25000 t-dan artıq məhsulumuz -hidroizolyasiya tərkibləri kompleksi və köməkçi məmulatlar uğurla sınaqdan keçirilib;
 • bizim markadan məhsulların aktiv istehlakçıları 12 ölkədə fəaliyyət göstərir;
 • "KALMATRON" hidroizolyasiyası 20 mindən artıq obyekti abadlaşdırıb;
 • dəmir-beton konstruksiyaların təmiri üçün quru qarışıqların müstəqil ekspertizası 4 ölkənin 8 akademik və tədqiqat müəssisələrində həyata keçirilib. Həmin müəssisələr "KALMATRON" məhsullarının yüksək səviyyəsini təsdiq və rəsmi sertifikatlarla qeyd etmişlər;

   

Hidromühafizə ilə yanaşı biz aşağıdakı xidmətləri də göstəririk:

 • texniki tapşırıqların yerinə yetirilməsi üzrə;
 • müştərinin tələbinə uyğun smeta, çertyoj və s. sənədləşmələrin hazırlanması;
 • sifarişçinin obyektində müəllif nəzarəti ilə bağlı.

"KALMATRON"un beton qarışıqları üçün qiymətlərini dəqiqləşdirmək və digər hidroizolyasiya qarışıqlarının çatdırılma şərtlərini öyrənmək üçün bizim menecerlərə zəng edin.

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения