Упрочнитель для бетона. Пропитка для упрочнения бетонаУпрочнитель для бетона. Пропитка для упрочнения бетонаКомпания Кальматрон предлагает жидкий упрочнитель для бетона по низкой цене. Купить пропитку для бетона можно у наших представителей во всех крупных городах России и СНГ. Звоните 8 800 700 13 26

Beton bərkidicisi

Yüksək yüklülüyə malik monolit döşəmələrin etibarlılığını artırmağın ən sadə üsullarından biri maye beton bərkidicisinin tətbiqidir. Bu tərkibin təsiri əsasən quru toppinqlərdən istifadənin nəticəsini xatırladır, ancaq onun yaxılması üçün bahalı sürtülmə maşınları tələb olunmur. Döşəmələrin monolit konstruksiyalarının maye bərkidicilərlə işlənməsi daha çox örtükləri yüksək intensivliklə istismar edilən və müxtəlif maddələrlə, o cümlədən, kimyəvi aqressiv maddələrlə çirklənmə ehtimalı olan sənaye obyektləri üçün aktualdır. Belə örtüklər quraşdırılır:

  • Istehsalat təyinatlı binalarda;
  • kommersiya qurğularında və ambarlarda;
  • örtülü dayanacaqlarda, TXS (texniki xidmət staniyaları )-da və digər bənzər obyektlərdə.

MÜHÜMDÜR! Farmosevtika və yeyinti sənayesi obyektlərində döşəmə örtüklərinin hopdurulması üçün beton bərkidicisi mütləq qaydada tətbiq edilir. Döşəmənin hopdurulması sement tozunun hazır məhsula düşməsi ehtimalını tamamilə istisna edir.

«KALMATRON» markalı beton bərkidicisi vasitəsinin üstünlükləri

Təyinatlı «KALMATRON» məhsulunu seçməklə istənilən obyektdə monolit döşəmələrin teniki və istismar göstəricilərini xeyli yüksəldə bilərsiniz. Ekspert dəyərləndirmələrinə görə bizim maye bərkidici ilə işləndikdən sonra beton səthləri aşağıdakı artımları alır:

  • aşınmaya davamlılıq – ən azı 30%;
  • sukeçirməzlik – bir pillə ( bir dəfə işləndikdən sonra )
  • şaxtayadavamlılıq – 50 tsikl;
  • sıxılmada möhkəmlik – ən azı 30%;
  • zərbə möhkəmliyi – ən azı 15%.

Nəticədə, döşəmənin xidmət müddəti xeyli artır, təkərli texnikanın istismarı zamanı xüsusi şərtlərə əməl edilməsinə ehtiyac qalmır. Bundan əlavə, səthlər tozəmələgəlməyə qarşı mühafizə əldə edirlər. Sınaqlar təmirdən 28 sutka bitdikdən sonra aparılıb.

Beton bərkidicinin tətbiqi

Quru toppinqlərdən fərqli olaraq bərkidici-hopdurucu WTW (wet to wet)- “nəm üzərindən nəm” metodu ilə çəkilir. Betonun ilkin bərkiməsi mərhələsində (töküldükdən 3-7 sutka sonra) tətbiq edilir. Maddə maye olduğundan onun vurulması texnologiyası ilə bağlı xüsusi tələblər mövcud deyil. Beton üçün maye bərkidici səthə püskürtmə, bağlar üçün su qabları ilə və ya sadəcə səth üzərinə boşaldaraq yumşaq tüklü şotkaların köməyilə yaymaqla çəkilir.

Təxminən bir saatdan sonra izafi qatılılaşma baş verir. Bu səbəbdən materialın beton kütləsinin məsamələrinə nüfuz etməsi üçün onu bir qədər islatmaq lazımdır. Qurumadan sonra səthin üzərində qalan hopmayan material çoxlu miqdarda su ilə yuyulur. İzafi nəm əski və ya kilkə ilə kənarlaşdırılır.

Təmir edilən konstruksiyanın istismarı :

  • Birinci günlər yol verilmir;
  • hərtərəfli istismara təmizləmədən 7 sutka sonra başlamaq olar.

BETON SƏTHİNİN BƏRKİDİCİSİ: SƏRFİYYATI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ

Materialın sərfiyyatı birbaşa beton əsasın hopdurma qabiliyyətindən asılıdır. Beton bərkidicisini nəzərdə tutulan hesabi həcmdə almazdan öncə , işçi zonada səthin bir hissəsinə test edərək material çəkmək lazımdır. Bu zaman tikinti texnologiyalarına əməl etməklə beton döşəmələr (betonB20) üçün sərfiyyat 3-4 m2-ə 1l təşkil edir..

Diqqət! Beton bərkidicisi ilə işləyən personal məhsulun yanğın və partlayış təhlükəli olduğunu nəzərə almalıdır. Onunla işləyərkən fərdi mühafizə vasitələrindən mütləq istifadə olunmalıdır: rezin əlcəklər, mühafizə eynəkləri, möhkəm bağlı ayaqqabılar.

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения