LAYIHƏÇİLƏRƏ

HİDROİZOLYASİYA SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ ÜÇÜN ETİBARLI   ŞİRKƏT
Проектировщикам

LAZIMİ
SƏNƏDLƏŞMƏ

Texnoloji reqlament və kartlar,
sınaq protokolları və istifadəyə dair tövsiyələr
– habelə — bir-çox başqa
şeylər.

SƏNƏDLƏRİN HAZIRLANMASINDA
KÖMƏKLİK

Biz sizə
hidroizolyasiya üzrə layihənin hazırlanmasında və sifarişçi üçün
texniki- iqtisadi əsaslandırmanın tərtib olunmasında
yardımçı ola bilərik.

MƏSLƏHƏT VƏ
TƏLIMLƏR.

Bütün problem
suallara — elektron poçt ,
telefon vasitəsilə və ya səyyar
seminarlarda cavab ala bilərsiniz.

Kalmatronu seçmək əsas səbəbləri

Основные причины выбрать материалы Кальматрон

BİRTİPLİ HƏLLƏRİN NÜMUNƏLƏRİ

Kalmatron istehsalı vaxtının uzadılması məqsədilə  hər 4 aydan bir yoxlaması keçirilən Avropa keyfiyyət sertifikatına malikdir. Bütün istehsal avadanlığı, habelə texnoloji proses yoxlamaya məruz qalır. Məhsulla dolu istənilən kisə keyfiyyətinin yoxlanması üçün   ambardan götürülə bilər.

Hidroizolyasiya üzrə bütün birtipli həllərə baxın
Kalmatron şirkətlər qrupu haqqında daha çox öyrənin

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения