Avadanlıq və alətlər

 • Sintetik lifli “maklavitsa” fırçası
 • Tozlandırıcı (SS1182 markalı) və ya aşağıdakı xarakteristikalara malik analoji tapança:

— işçi təzyiq — 6 atm.;

— işçi deşik — ø 6-8 mm;

 • Oksigen — şlanqları ø 6-8 mm
 • KALMATRON qarışdırılması üçün tutum —  10 litrədək
 • Şpatel
 • Rezin əlcəklər
 • 240 l/dəq və çox məhsuldarlıqlı kompressor (işçi təzyiq – 6 atm.) İşçi təzyiqi 6 atm. olan sıxılmış hava magistrallarına qoşulması mümkündür.
 • Yüksək təzyiqli su şırnağı aparatı ( təzyiq – 20-230 bar)
 • Sındırıcı çəkic ( gərginlik – 220V, gücü-1050 W, tezliyi – 900-2000 zərbə/dəq.)
 • Perforator (gərginlik – 220V, gücü-1000 W, tezliyi – 900-2000 zərbə/dəq)
 • Aşağıdövriyyəli drel (gərginlik – 220V, gücü-1000 W, tezliyi – 250-500 dövrə/dəq)
 • Ştrabaaçan (gərginlik – 220V, gücü-22000 W, tezliyi – 6000-10000 dövrə/dəq)
 • Sənaye tozsoranı (gərginlik – 220V, gücü-1000 W )
 • Drenaj nasosu

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения