CONAMA 2018: Hội nghị quốc gia về môi trường lần thứ 14 (Madrid, Tây Ban Nha)
CONAMA 2018: Hội nghị quốc gia về môi trường lần thứ 14 (Madrid, Tây Ban Nha)

AIMPLAS trình bày dự án C-SERVEES tại CONAMA 2018

read more Icon
C-SERVEES bản tin - ấn bản đầu tiên
C-SERVEES bản tin - ấn bản đầu tiên

Chất thải điện tử là một hỗn hợp phức tạp của cả vật liệu có giá trị và nguy hiểm và là một dòng chất thải phát triển nhanh nhất ở EU

read more Icon
Thẩm định WASH-CIRCMODE và TV-CIRCMODE (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ)
Thẩm định WASH-CIRCMODE và TV-CIRCMODE (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ)

Các đối tác của C-SERVEES đã tổ chức hội thảo kỹ thuật tại các cơ sở của ARÇELIK để xác nhận các Mô hình Kinh doanh Thông tư cho máy giặt và TV

read more Icon
Hội thảo về dự án: Các dịch vụ và sản phẩm sáng tạo cho nền kinh tế tuần hoàn (Brussels, Bỉ)
Hội thảo về dự án: Các dịch vụ và sản phẩm sáng tạo cho nền kinh tế tuần hoàn (Brussels, Bỉ)

Dự án C-SERVEES đã được trình bày trong một cuộc thảo luận nhóm về các giải pháp sáng tạo cho các sản phẩm và dịch vụ thông tư tập trung vào EEE

read more Icon
CONAMA 2018: 14th National Conference on Environment (Madrid, Spain)
CONAMA 2018: 14th National Conference on Environment (Madrid, Spain)

AIMPLAS presented the C-SERVEES project at CONAMA 2018

read more Icon
C-SERVEES newsletter - first edition
C-SERVEES newsletter - first edition

E-waste is a complex mixture of both valuable and hazardous materials  and one the fastest growing waste streams in the EU

read more Icon
Validation of the WASH-CIRCMODE and TV-CIRCMODE (Istanbul, Turkey)
Validation of the WASH-CIRCMODE and TV-CIRCMODE (Istanbul, Turkey)

C-SERVEES partners held a technical workshop at ARÇELIK facilities to validate the Circular Economy Business Models for washing machines and TV

read more Icon
Projects workshop: “Innovative services and products for the circular economy” (Brussels, Belgium)
Projects workshop: “Innovative services and products for the circular economy” (Brussels, Belgium)

The C-SERVEES project was presented in a panel discussion on innovative solutions for circular services and products with focus on EEE

read more Icon