Enrique Moliner (AIMPLAS) đã tham dự CONAMA 2018, được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha) vào ngày 26-29 tháng 10 năm 2018 và trình bày dự án C-SERVEES. CONAMA đã trở thành sự kiện tham khảo ở Tây Ban Nha để chia sẻ kiến thức và mạng lưới môi trường, với hơn 7.000 người tham gia phiên bản mới nhất và mạng lưới hơn 450 tổ chức hợp tác, bao gồm các công ty, chính quyền, trường đại học, trung tâm công nghệ và các tổ chức khu vực thứ ba.

Enrique tham gia như một loa trong phiên "Đổi mới trong các dự án với một tầm nhìn kinh tế tròn", trình bày các dự án C-SERVEES và thảo luận trong một hội nghị bàn tròn khoa học về mô hình kinh doanh mới cho nền kinh tế tròn. Một poster của C-SERVEES cũng được trưng bày tại hội nghị.