Sau nhiều cuộc họp trực tuyến, các thành viên của Nhóm làm việc CEBM về máy giặt và TV đã tổ chức một hội thảo kỹ thuật tại các cơ sở ARCELIK ở Istanbul. Cuộc họp diễn ra từ ngày 8 đến 10 tháng 1, có sự tham dự của đại diện Loughborough University, GAIKER, AIMPLAS, GREENTRONICS và ARÇELIK. Họ đã xem xét và thảo luận chi tiết về các khía cạnh được đề cập trong các cuộc họp trực tuyến, bao gồm các yếu tố CEBM chính và các cơ hội, thách thức liên quan của họ, v.v. Các cuộc thảo luận rất hữu ích cho việc xác nhận cuối cùng của WASH-CIRCMODE và TV-CIRCMODE.