Cơ quan điều hành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (EASME) đã tổ chức hội thảo về các dịch vụ và sản phẩm sáng tạo cho nền kinh tế tuần hoàn, vào ngày 11 tháng 2 tại Brussels. Đồng nghiệp Enrique Moliner của chúng tôi đã trình bày dự án C-SERVEES trong một hội thảo tập trung vào các giải pháp sáng tạo cho các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến thiết bị điện và điện tử, cũng dựa trên sự tham gia của đại diện các dự án do EU tài trợ khác (ReCiPSS và CIRC4LIFE). Một số chủ đề chính đã được thảo luận trong hội thảo như xu hướng hiện tại, những phát triển gần đây, cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực điện và điện tử.