Divarların hidroizolyasiyası

Divarların hidroizolyasiyası üçün «KALMATRON» şirkətinin müasir materialları istər xaricdən, istərsə də bina daxilindən, lokal sahələrin təmir imkanı da daxil olmaqla, o cümlədən, profil mütəxəssislərinin köməyinə müraciət etmədən nəmdən mühafizə məsələlərini həll etmək üçün tətbiq olunur.

Divarların hidroizolyasiya metodları

 

Divarların hidroizolyasiyasını müasir normativ parametrlərə tam uyğunlaşdırmaq üçün tikintinin ilkin mərhələlərində iki əsas istiqamət üzrə hərəkət etmək lazımdır. Hələ bünövrənin qoyulması və ucaldılması mərhələsində üfüqi hidroizolyasiyanın elementləri quraşdırılmalıdır, divarların montajını başa çatdıqdan sonra isə onları şaquli hidromühafizə üçün nəzərdə tutulmuş materiallarla mühafizə etmək lazımdır.

  1. Divarlara kapillyar nəmişlik sorulmasına mane olan üfüqi baryerlər bünövrə yastığından onun yuxarı kəsik yerinə qədər quraşdırılır. Çox vaxt onları polimer-bitum bükmə (rulon) materiallarının parçalarından formalaşdırırlar. Onarın effektiv əlavəsi:
    • o əsas yastığınıdan əvvəl tökmə qırmadaş-bitum qatı;
    • o müxtəlif «KALMATRON» hidrofob qarışıqlardan məhlul yastığı –bünövrə ilə onun üzərindən vurulan horizontal rulon parçasının və bilavasitə quraşdırılacaq divarın altında müxtəlif “KALMATRON “ hidrofob qarışıqlardan məhlul yastığı.
  2. Vertikal (şaquli) divar hidroizolyasiyanın əsas təyinatı – onları suyn təzyiqli və təztiqsiz təsirlərindən qorumaqdır. Bununla əlaqədar mühafizə quraşdırılır:

Divarların xaricdən hidroizolyasiyası

Zirzəmilər üçün kompleks metodla aşağıdakılardan istifadə etməklə yerinə yetirilir:

Bu cür tədbirləri hər pillədə ciddi nəzarət təşkil etməklə qurğuların ucaldılması mərhələsində həyata keçirmək daha çox məqsədəuyğundur. Təmir işləri yerinə yetirilərkən hidromühafizənin bərpası kifayət qədər çətin olur, belə ki, bunun üçün böyük həcmdə torpaq işlərinin görülməsi tələb oluna bilər.

Bünövrədən yuxarı divarların hidromühafizəsi ibarətdir:

 

Divarların daxildən hidroizolyasiyası

Divarların bina daxilindən hidromühafizəsi xarici izolyasiya ilə kompleks şəkildə aparılır, bunsuz onun səmərəliliyi xeyli azalır. Kompleks yanaşma rütubətin yerləşgəyə nüfuz etməsini tamamilə əngəlləmək imkanı verir. Aşağıdakıları həyata keçirmək tövsiyə olunur:

Öz əllərinizlə divarların hidroizolyasiyası