Tikinti prosesində evlərin zirzəmilərinin qrunt sularından hidroizolyasiya zərurəti yaranır. Zirzəmi yerləşgələrinə həm də aiddir:

«Kalmatron» zirzəmi yerləşgələrini rütubətdən mühafizəsinə kömək edən müasir vasitələrin geniş seçimini təklif edir. Şirkət 20 ilə yaxındır ki, hidroizolyasiya tərkib və qarışıqlarının hazırlanması və istehsalında liderdir.

Zirzəminin qrunt sularından hidroizolyasiyası: nə üçün?

gidroiz-podval-1-1

Zirzəmilər – bu, daim qrunt sularının mövcud olması səbəbindən ən çox rütəbətin təsirinə məruz qalan yerləşgələrdir. Beton - öz tərkibinə görə məsaməli materialdır. Məsamə və çatlarına düşən su onun strukturunu dağıdır.

Zirzəminin qrunt sularından hidroizolyasiyası üçün “Kalmatron” şirkətinin aşağıdakı zəmanətləri verən məhsullarının istifadəsini tövsiyə edirik:

 

 

 

Zirzəminin daxildən və xaricdən hidroizolyasiyasının texniki prosesi

gidroiz-podval-3

Binaların zirzəmilərinin daxildən hidroizolyasiya işləri istənilən mərhələdə: binanın tikintisindən tutmuş onun təmirinə qədər mümkündür. Hər bir mərhələ üçün yerləşgənin sukeçirməzliyini təmin edən öz tərkibləri nəzərdə tutulur:

Dəmir-beton divarlı zirzəmi yerləşgəsinin
hidroizolyasiyasının quraşdırılması variantı
 

basement-s (1)

Betonlama mərhələsində zirzəmi divarlarının hidroizolyasiyası

gidroiz-podval-2

Bu mərhələdə ideal tərkib “Kalmatron-D” beton əlavəsidir. O təmin edir:

Təlimata uyğun olaraq aktiv əlavə betonla qarışdırılır ( bu zaman qarışdırma vaxtını 20% artırmaq lazımdır ki, əlavənin bütün kütlə boyunca bərabər paylanması təmin edilsin). “Kalmatron – D” istifadə edilərkən səthə ikinci mühafizə yaxılmasının istisnasına yol verilir.

Betonlama mərhələsində monolit dəmir-beton divarlı binanın zirzəmi yerləşgəsinin
hidroizolyasiyasının qurulması variantı 

basement-s

Ev zirzəmisinin  nüfuzedici hidroizolyasiyası

Hazır konstruksiya mərhələsində zirzəmilərin daxildən nüfuzedici hidroizolyasiyası üçün «KALMATRON» və ya «KALMATRON-EKONOM» qarışıqları işlədilməsi tövsiyə olunur.

«KALMATRON» mühafizə tərkibi zəmanət verir:

gidroiz-podval-1

Bu tərkib səth üzərinə nazik təbəqəilə(3mm-ə qədər) yaxılır, ona görə tərkibin səmərəliliyinin zəmanətli olması üçün səth nisbətən düz olmalı, çirklərdən, boyadan və digər qat-qat yayılmalardan məsaməli betonadək təmizlənməlidir.

«KALMATRON-EKONOM» həm beton və qazobeton, həm də kərpic üzərində tətbiq edilir. O, az səmərəli olmayan suvaq tərkibidir. «KALMATRON-EKONOM» səth kələ-kötür olduqda tövsiyə olunur(təbəqənin qalınlığını 10 mm də etmək olar).

Diqqət! «KALMATRON» və «KALMATRON-EKONOM» qarışıqlarını nəm səthə yaxmaq lazımdır. Səthin çatlamasının qarşısını almaq üçün işlənilən səthi təlimatda verilmiş tələblərə uyğun islatmaq vacibdir.

Kərpic divarlı zirzəmi yerləşgəsinin hidroizolyasiyasının qurulması variantı
Kərpic divarlı zirzəmi yerləşgəsinin hidroizolyasiyasının qurulması variantı

Hidroizolyasiya məqsədilə təmir işləri

Zirzəmi divarlarının hidroizolyasiyasının daxildən qurulmasını plan üzrə təmir zamanı da yerinə yetirmək olar. Bundan ötrü həm yuxarıda göstərilən qarışıqları, həm də bizim şirkətin digər məhsullrını tətbiq etmək olar.

Sınaq aktları