Betonun strukturu yüksək məsaməliliklə və çatəmələgəlməyə meyilliklə fərqlənir ki, betondan hovuz inşa edərkən hovuz kasasının sukeçirməzliyini təmin edən əlavə tədbirlər görmədən keçinmək mümkün deyildir.. Bu məsələnin səmərəli həlli konstruksiyaların kompleks mühafizəsini təmin edən «kalmatron» hidroizolyasiya materiallarıdır.

Hovuzların hidroizolyasiyası: «Kalmatron» ŞQ-nun material sırası

Hovuzların kasasının mühafizə konstruksiyalarından və onlara bitişik quraşdırılan elementlərdən axan maye itkisindən zəmanətli mühafizə üçün işlər kompleks yanaşma əsasında planlaşdırılır və yerinə yetirilir. Realizasiya mərhələsindən asılı olaraq :

 

gidroizolyaciya_bassejnov1 gidroizolyaciya_bassejnov

Beton hovuzun müasir hidroizolyasiyasının səmərəliliyi

Kiçik beton rezervuarlar üçün məhlul formalaşdırılması bilavasitə tikinti meydanşasında qarışdırılan məhlula “KALMATRON-D” kompleks komponentini qatmaqla həyata keçiriə bilər.Əgər böyük həcmli hovuz kasası hazırlanırsa sənaye betonqarışdırma qurğusunda «KALMATRON-D PRO» kompleks komponenti ilə modifikasiya etməklə istehsal edilir.

Betona kompleks hidroizolyasiya əlavələri imkan verir:

Hovuzun camının hidroizolyasiyasının variantları

pool-s

 

Hovuzun daxildən hidroizolyasiyası

Qəliblər söküldükdən sonra hovuz camı daxildən onun səthi boyu bərabər qaydada penetrasiya edən “Kalmatron” tərkibləri ilə örtülür. Betonun mühafizə materialları ilə emalı şpatelin vasitəsilə əllə, ya da yüksək təzyiq aparatları istifadə etməklə kontaktsız yerinə yetirilə bilər. Hovuzun daxildən hidroizolyasiyası zamanı işlərin qaydası belədir:

Əlavə olaraq kommunikasiya girişlərinin quraşdırılması zamanı lokal sahələrin hermetikləşdirilməsi, habelə, hovuzların hidroizolyasiasının təmiri üçün məqsədli məhsullar və texnologiyalar hazırlanmışdır:

«Kalmatron» məhsulları barədə əlavə informasiya alınması üçün bizim menecerlərlə əlaqə saxlayın.

Hovuzun hidroizolyasiyasının betonlama mərhələsində quraşdırılması

tank-s-2