Vanna otağının «KALMATRON» ŞQ-nun materialları ilə hidroizolyasiyası

img_0556

Rütubət və nəmişlik — vanna otağının ayrılmaz tərkib hissəsidir: onlar üzləmə örtüyünün mikroçatlarına daxil olaraq divar və döşəmələrin beton səthini tədricən dağıdır. Hidroizolyasiya olmayan yerdə boru dağılarsa, ya da vanna axıdarsa, bütün bu su aşağıdakı mərtəbəyə, qonşunun tavanına yığılacaq. Tavacıqlarda istifadə olunan yapışqan və sürtgülərin yüksək keyfiyyəti nəmişliyin üzlüyün altına nüfuz etməsinin qarşısını ala bilməz.

 Vanna otaqlarının hidroizolyasiyası  üçün çoxsaylı materiallar sırasında penetrasiya, yəni, nüfuzedici təsirli materialları göstərmək olar. Nüfuzedici hidroizolyasiya yükdaşıyan konstruksiyaların sudan mühafizəsi üçün ideal şəkildə yarayır. Vanna otaqlarında və digər yerləşgələrdə səthlərin təmirində tikişlərin doldurulması və s. üçün təmir tərkibləri istifadə olunur.

Vanna otağının nüfuzedici təsirli materiallarla hidroizolyasiyası

«KALMATRON» şirkəti portlandsementdən, fraksiyalaşdırılmış kvars qumu və bir-sıra kimyəvi aktiv mineral maddələrdən ibarət nüfuzedici təsirli tərkiblər hazırlamışdır. Xüsusilə də vanna otaqlarının hidroizolyasiyası ilə bağlı konkret işlərin görülməsi üçün ideal şəkildə yarayan tərkiblər hazırlanmışdır. Bu məhsullar nəinki yüksək fiziki-mexaniki xarakteristikaları, həm də xüsusi istimar özəllikləri ilə fərqlənirlər. Beləliklə, vanna otağının hidroizolyasiyası üçün aşağıdakı materiallar yarayır:

Nüfuzedici təsirli «KALMATRON-EKONOM» hidroizolyasiyası

img_0549

Bu qarışığı həm tikinti , həm də təmir mərhələsində işlətmək tövsiyə olunur.«KALMATRON-EKONOM» ən yaxşı səmərəliliyi beton səthlərdə nümayiş etdirir, əlavə olaraq o kərpic və təbii daşa münasibətdə yaxşı adgeziyaya malikdir ki, bu da onu evin divarlarının materialından asılı olmayaraq hidroizolyasiya üçün yüksək yararlı edir.

Qablamada göstərilən nisbətdə su qatıb qarışığı işçi səthə 5mm-dən yuxarı qalınlıqlı təbəqə ilə yaxırlar — beləliklə, aşağıdakı hallarda effektiv olan hər hansı “zireh örtüyü” yaradılır:

«KALMATRON» quru təmir qarışıqları.

Vanna otağının hidroizolyasiyası üçün bu materiallar artıq yerləşgələrin təmiri mərhələsində istifadə olunur. Vanna otağının hidroizolyasiyası üçün istənilən məsələnin həllindən ötrü əvvəlcə emal ediləcək səthi hazırlamaq tələb olunur, bu məqsədlə isə «KALMATRON – ŞOVNIY &Raquo; tətbiq edilir: öncədən yarıqları 20x20mm-ədək genişləndirməklə betonlamanın işçi tikişlərini, örtük tavalarının kəsişmə və qovuşmalarını tərkiblə qapadırlar.

«HİDROBETON» təmir tərkibləri beton, kərpic, tavacıqlardan ibarət şaquli və üfüqi konstruksiyaların bərpası üçün tətbiq edilir. Sadəcə, bu şaquli səthlərdə divarların bərpası və çatların və digər zədələnmələrin qapadılması üçün rahat istifadə olunur. Konkret tərkibin seçimi işçi səthin zədələnmə ölçüsündən asılıdır.

Vanna otağının divar və döşəməsinin hidroizolyasiyası üçün öncə tozsuzlaşdırma və bərkidilmə tövsiyə olunur.

img_0557

«Beton bərkidicisi» və «ULTRALİT-Qrunt» beton səthlərin bərkidilməsi üçün istifadə olunur: birinci tərkiblə «yeni» betonlanmış konstruksiyaları emal edirlər, ikincini isə mərhələli betonlamada « bütün qatların arasında işlədirlər.

İşin gedişi vanna otağının hidroizolyasiyası üçün seçilmiş materialdan asılı olaraq müəyyən olunur və təxminən aşağıdakı kimidir:

Tərkiblərin tətbiqi ilə bağlı daha ətraflı təlimat hər bir tərkibin təsvirində yerləşdirilib.