Hidroizolyasiya Materialları, Hidroizolyasiya İşləri

Hidroizolyasiya - inşaat konstruksiyalarının, bina və qurğuların suyun nüfuzetməsindən hidroizolyasiya materialları vasitəsilə filtrasiya sularının və digər aqressiv mayelərin zərərli təsirindən mühafizəsidir. Beton hidroizolyasiyası quraşdırılması üzrə işlər hidroizolyasiya işləri adlanır və onlar bina, qurğu və avadanlıqıarın normal istismarını təmin edir, etibarlılığını və uzunömürlülüyünü yüksəldir. Hidroizolyasiyanın aşağıdakı tipləri mövcuddur:

hidroizolyasiya materiallari Sekilde neme davamli hidroizolyasiya isleri tesir olunur, bu izolyasiya hem de nemisliye qarsi hidroizolyasiya saylir.

Nüfuz edən hidroizolyasiya materialları, antikorroziya, boya, suvaq, yapışdırma, inyeksiya, püskürmə və s. Son 50-60 il ərzində tətbiq edilən nüfuzedici hidroizolyasiyalar ənənəvi hidroizolyasiya materialları həm çox uğurla əvəz edir, həm də onların səmərə vermədiyi mürəkkəb şəraitlərdə yüksək səmərəliliklə işlədilir. Kalmatron Şirkətlər Qrupunun istehsal etdiyi nüfuzedici hidroizolyasiya materialları betonun və s. hidroizolyasiya materialları möhkəmliyini yüksəldir, nəmə davamlı hidroizolyasiya yaradır, şaxtaya, radiasiyaya davamlı olmaqla yanaşı ekoloji təmiz olduğundan (ekoloji hidroizolyasiya) içməli su rezervuarlarında da işlədilir. Nüfuzedici hidroizolyasiya: kimyəvi cəhətdən aktiv qatqıların müəyyən bir kimyəvi və qranulometrik tərkibli sement, kvars qumu olan quru qarışıqlardan ibarətdir. Suda həll olunan kimyəvi cəhətdən aktiv bir qatqı ionları mikroporlar vasitəsilə beton hidroizolyasiyası zamanı betonun daxili quruluşuna nüfuz edir və kimyəvi reaksiyalar nəticəsində orada kristallaşır və su yolunda etibarlı bir maneə yaradır. Bu cür hidroizolyasiya işləri zamanı beton gövdəyə dərin nüfuz edən, suda həll olan aktiv kimyəvi komponentlər, ion tərkibində olan kalsium alüminium kompleksləri, betonda olan müxtəlif oksidlər və metal duzları ilə reaksiya verir. Bu reaksiyaların gedişində, su ilə qarşılıqlı əlaqədə ola bilən və həll olunmayan kristal hidratlar yarada bilən daha mürəkkəb duzlar meydana gəlir - iynə şəklində, xaotik yerləşdirilmiş kristal şəklində formasiyalar yaranır. Bu vəziyyətdə kristallar beton quruluşun ayrılmaz hissəsinə çevrilir.

Beton hidroizolyasiyasi zamani ekoloji hidroizolyasiya materialları ve agilli ev hidroizolyasiyasi da nezerde tutulur.

Korroziyaya qarşı beton hidroizolyasiyası materialları kimyəvi cəhətdən aqressiv mayelərdən və sulardan (duzlu yeraltı su, sənaye tullantı suları), atmosferin aqressiv təsirlərindən (yerüstü metal konstruksiyalar) və gəzmənin səbəb olduğu elektro korroziyadan qorumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunun üçün hidroizolyasiya materialları geniş istifadə olunur. Nəmişliyə qarşı hidroizolyasiya eyni zamanda tuşuluğa (turşuluğa davamlı hidroizolyasiya) və qrunt sularına (qrunt suları hidroizolyasiyası) qarşı möhkəm və davamlı olur. Kalmatron materiallarının təbii və insan amilindən asılı olan fəlakətlər zamanı nəmədavamlılığa qarşı nümayiş etdirdikləri yüksək göstəricilər müasir tikintidə "ağıllı ev" texnologiyasına əsaslanan obyektlərin zəmanətli işinə təminat verir. Bu zəmində şirkətimiz ağıllı ev hidroizolyasiyası xidmətini həyata keçirir.

Nufuz eden hidroizolyasiya isleri tursuluga davamli hidroizolyasiya islerini eks etdirir, hidroizolyasiya materiallari

Müasir elm, texnika və informasiya texnologiyalarının geniş tətbiq olunduğu "ağıllı evlər"in zəif yeri insan amilinin doğurduğu, nəticələrinə görə təbii fəlakətlərdən geri qalmayan texnogen qəzalardır. Məhz belə hallarda nüfuzedici hidroizolyasiyası tərkiblərinin əvəzsiz xidməti insanların köməyinə gəlir, bu cür evlərdə quraşdırılmış həssas və bahalı məişət avadanlıqlarını, mebeli və s.-ni nəmişliyin, göbələyin zərərli təsirindən etibarlı mühafizə edir, qısa və uzunmüddətli səfərləriniz zamanı sizin etibarlı müdafiəçinizə çevrilir. Kalmatron nüfuzedici hidroizolyasiya materiallarının düşünülmüş şəkildə işlədilməsi eviniz durduqca durası sədaqətli bir köməkçidir.