Hidroizolyasiya Materialları, Hidroizolyasiya İşləri

01

Dec

Hidroizolyasiya Materialları, Hidroizolyasiya İşləri

Hidroizolyasiya - inşaat konstruksiyalarının, bina və qurğuların suyun nüfuzetməsindən, filtrasiya sularının və digər aqressiv mayelərin zərərli təsirindən mühafizəsidir. Beton hidroizolyasiyası quraşdırılması üzrə işlər hidroizolyasiya işləri adlanır və onlar bina, qurğu və avadanlıqıarın normal istismarını təmin edir, etibarlılığını və uzunömürlülüyünü yüksəldir. Hidroizolyasiyanın aşağıdakı tip